دربـــاره مـا

ضمن سلام و تشکر از حسن انتخاب شما بازدیدکننده گرامی، به اطلاع می رساند کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت مربوط به مجموعه وب سایت های شهر بوده و صاحب امتیاز دامنه و نماد اعتماد مطعلق به آقای حسن احدی می باشد.

ما در راستـای فعالیت های آنلاین خود و با هدف ایجاد یک برند خوش نام و ماندگار، اقدام به ثبت و راه اندازی مجموعه وب سایت های شهـر نموده ایم که وب سایت پیـامک شهـر، نـام و عنـوان تجـاری ما در زمینه سامـانـه ارسال و مدیریت پیـامک می باشد.

از نظر ما، استفاده از کامپيوتر و اينترنت، آسانتر شدن کارها توسط آن حق تمام مردم می باشد. ما خلاقيت و نوآوری را سر لوحه تلاشها و فعاليتهای خود قرار داده ايم و بر اين باوريم که روزی می رسد که برای هر شهروند استفاده از کامپیوتر و اینترنت همان قدر ضرورت می يابد، که توانايی خواندن و نوشتن، و برآنيم تا با تحقيق و پياده سازی راه حل های عملی برای استفاده از کامپيوتر و اينترنت در کارهای مختلف، بهترين کيفيت را به مشتريان خود ارائه نماييم. اين مهم تنها با توجه، همياری، نظرات و پيشنهادات شما کاربران عزيز ميسر خواهد شد.
ما از هرگونه هزينه زائد اجتناب می کنيم، همچنين ما عقيده داريم مشتری نبايد بهای ضعف های مديريتی و يا اشکالات اجرايی کار ما را بپردازد. پس ما پيش از راه اندازی هر سرويس جديد، به دقت آن را مورد مطالعه قرار داده و قابليت اجرايی آن را بررسی می کنيم. همچنين ما براين عقيده هستيم که به دست آوردن سود کمتر از يک مشتری، در صورتيکه به نحوی انجام گردد که مشتری از خدمات ارائه شده رضايت داشته باشد، آن مشتری را به يک قوه تبليغی خود ساخته مبدل کند، و اين افزايش سود ما را به عنوان ارائه دهنده خدمات در برخواهد داشت. اين اصول ساده، در عمل قابل بکارگيری هستند و پايه تمامی فعاليتهای ما را تشکيل می دهند.
ما با حسن نيت کامل اصول ساده و شگفت انگيز کارمان را منتشر می کنيم. چون عقيده داريم که در يک فضای رقابتی سالم، جای کافی برای ما و تمام همکاران ديگرمان وجود خواهد داشت، و اين فضا در نهايت هم به نفع ما و هم به نفع مردم به عنوان مشتريان آينده ما و همکاران ما خواهد بود.